خانه » مدارک عضویت در انجمن مهندسین مجری آمل

مدارک عضویت در انجمن مهندسین مجری آمل

 

دانلود فرم شماره یک عضویت

دانلود فرم شماره دو عضویت

مدارك مورد نياز براي عضويت در انجمن مهندسين مجري شهرستان آمل

۱-دو قطعه عكس رنگي ۴×۳                                              ۲-كپي مدرك تحصيلي                                            ۳-كپي كارت عضويت نظام مهندسي استان

۴-كپي پروانه اشتغال به كار داراي صلاحيت اجراء                     ۵-كپي صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۶-تكميل فرم پرسنلي اعضاء ( فرم شماره ۱)                         ۷-تقاضاي عضويت از هيأت مديره (فرم شماره ۲)             ۸-پوشه گيره دار

۹-واريز فيش به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ريال بابت وروديه و عضويت به حساب ۸۵۶۱۳۶۰۰۱۳۶۱ بانك اقتصاد نوین