درباره انجمن مهندسان مجری شهر آمل

خانه / 0

آخرین اخبار

shadow

ماده1- انجمن موسسه اي است علمي و فني و غير انتفاعي و به حزب و گروه خاصي وابسته نمي باشد.
تبصره 1- از اين پس در اساسنامه كلمه انجمن همان انجمن مهندسان مجري شهرستان آمل مي باشد.
ماده2- دفترمركزي موقت انجمن به نشاني شهر آمل- دفتر جامعه مهندسين مستقل مي باشد.
ماده3- مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس (آذر 1384) بمدت نامحدود مي باشد.
فصل دوم – اهداف و وظايف انجمن:
ماده4- اهم اهداف ، مسئوليتها و وظايف انجمن عبارتند از:
الف- حفظ و حمايت از حقوق اعضاء و حفظ حيثيت حرفه اي و شئون مهندسي
ب- تشكيل گردهمائيهاي علمي و فني براي ارتقاء سطح دانش اعضاء و بروز نگهداشتن دانش مهندسي آنان مطابق آخرين پيشرفتهاي علمي وفني جهان.
ج- كمـك در جهت مشـاوره فني به موسسات دولتـي و غيـر دولتي عام المنفعه در جهت بهبود ساخت و سازها و برنامه ريزيهاي لازم.
ح- همكاري با سازمان نظام مهندسي استان در جهت اجراي مصوبات فني- تخصصي سازمان.
د- تلاش و پيگيري در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان.
چ- نظارت بر كار اعضاء و راهنمائي در جهت حسن اجراي كارها.
ظ- كمك در انجام كارآموزي دانشجويان رشته هاي فني مهندسي.

نویسنده

Siska
عقیلی

طراح وبسایت و برنامه نویس گروه هزاره سوم خلیج فارس

ads
shadow

نوشته های مرتبط

نظرات

ارسال پیام