خانه » اعلانات و مصوبات » آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری آمل در سال های ۹۳و۹۲

آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری آمل در سال های ۹۳و۹۲

آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری آمل در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرح ذیل می باشد .

..آمار شهرداري

پاسخ

آدرس الکترونیک شما منتشر نخواهد شدفیلدهای اجباری *

*