خانه » هیئت مدیره » منتخبین هیئت مدیره سال ۹۲

منتخبین هیئت مدیره سال ۹۲

اعضای هئیت مدیره

اصلی

رئیس : مهندس محمد ملکی

مجتبی کمالی

خزانه دار : مهندس مجتبی کمالی

بهروز حیدری

دبير: مهندس بهروز حيدري پرستار

رئیس : مهندس محمد ملکی

نائب رئیس : مهندس رضا سلیمانی

خزانه دار : مهندس مجتبی کمالی

دبیر: مهندس بهروز حیدری پرستار

مسئول روابط عمومی : مهندس علی ارزانی

عضو علی البدل : مهندس حامد معتقدی

بازرسین :

اصلی : مهندس احمد شیرازی

علی البدل : مهندس ابراهیم صادقی

پاسخ

آدرس الکترونیک شما منتشر نخواهد شدفیلدهای اجباری *

*