خانه » اخبار انجمن (برگ 11)

اخبار انجمن

ثبت نام کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسین انجمن مجریان از۲۰/۱۰/۹۳لغایت۲۷/۱۰/۹۳

همکاران محترمی که تمایل به کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین انجمن مجریان دارند شایسته است درخواست کتبی خود را از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳ لغایت ۲۷/۱۰/۹۳ ارسال دارند .

ادامه مطلب »